under arbete i ateljén (3)

  • tempera på trä + järn