under arbete i ateljén (1)

  • tempera på trä + järn